Ünite 1 Göçmenler için AB mevzuatı ve politika çerçevesi

Kaynak: www.pexels.com

Öğretme metodoojisi:

Eğitmenler, aşağıdaki yollarla öğrencileri belirli bir konu hakkında bilgilendirmeye teşvik edilir::

  • Göç konularını ele alan başlıca AB stratejileri ve eylem planlarının, yani Avrupa Göç Gündemi ve üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu hakkındaki Eylem Planı’nın tanıtılması.

Kaynak: www.pexels.com

Kaynak: www.pexels.com

2007’de Lizbon Antlaşması, Avrupa kurumlarını “üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonunu teşvik etmek amacıyla Üye Devletlerin eylemleri için teşvik ve destek sağlama” konusunda görevlendirmiştir. Buna göre, 1999 Amsterdam Antlaşması’ndan bu yana AB, politika ve mevzuat çerçeveleri oluşturmanın yanı sıra üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu için finansman fırsatları sunarak sürekli olarak öncelikler ve hedefler belirlemiştir.

Özellikle, bu politika çerçevelerinin kilometre taşlarından bahsetmeye değer:

  • 1999 – 2004: Amsterdam Antlaşması (1999) ve Tampere Programı (2004) aracılığıyla ortak bir politikanın doğuşu
  • 2005 – 2010: Ortak Entegrasyon Gündemi aracılığıyla bilgi alışverişi
  • 2011 – 2015: Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyonu Avrupa Gündemi ile Entegrasyon için Finansman
  • 2016 – ve sonrası: Üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonuna ilişkin Eylem Planı aracılığıyla bütünsel yaklaşım.