Ünite 1 Göç olgusu – bir insan ihtiyacı

Göç olgusu – bir insan ihtiyacı

Öğretme metodolojisi:

Mevcut modül daha çok teorik olduğundan, eğitmenler her bir konuyu öğrencilere aşağıdaki yollarla tanıtmaya teşvik edilir:

  • AB’ye göçün ana menşei ülkelerinden ve göçün temel nedenlerine genel bir bakış sağlamak.
  • Göç eğilimlerini sunmak.
  • Göçün kişisel ve sosyal sonuçları hakkında tartışmayı teşvik etmek ve daha sonra eğitim materyaline göre geri bildirimde bulunmak.
  • Öğrencileri konuyla daha iyi hassaslaştırmak için sağlanan videoların çeşitli noktalarda gösterilmesi.
  • Bu modülün sonunda sağlanan faaliyetlerin uygulanması.

Kaynak: www.pexels.com

Göç, “uluslararası bir sınırda veya bir Devlet içinde hareket etme ve uzunluğu, bileşimi ve nedenleri ne olursa olsun her türlü insan hareketini kapsayan bir süreç; mültecileri, yerinden edilmiş kişileri, kökünden sökülmüş insanları ve ekonomik göçmenleri içerir” şeklinde tanımlanabilir. Göç kesinlikle yeni bir olgu değildir; aksine, en başından beri insanlık tarihinin bir parçası olmuştur*.

Antik çağlardan beri Avrupa göç akışlarının bir kavşağı olmuştur. Özellikle son on yılda Avrupa, mevcut mülteci krizinin bir sonucu olarak giderek artan oranda önemli göçmen nüfusların varış noktası haline gelmektedir.

Bu arka plan dahilinde Avrupa, söz konusu tüm ana paydaşların yanı sıra politika yapıcıların ve finansal kurumların bu zorluklarla yüzleşmeye hazır olmalarını artıracak etkin mekanizmalar geliştirerek bu büyük zorluk ile başa çıkmak zorundadır.

*Göç olgusu, tarih boyunca insan toplumlarında önemi veya anlamı (Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Kızılay Derneği).

Kaynak: www.pexels.com