Kaynaklar

Avrupa Göç Gündemi, Avrupa Komisyonu, Brüksel, 13.5.2015  (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en)

Avrupa Göç Gündeminin Uygulanmasına ilişkin İlerleme Raporu, Avrupa Komisyonu Brüksel, 16.10.2019

Göçmen entegrasyonu için AB politika çerçevesi (https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/archive/framework)

İspanya’da Göçmen Entegrasyonunun Yönetişimi, AVRUPA WEB SİTESİ ENTEGRASYONU (https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/spain)

İsveç’te Göçmen Entegrasyonunun Yönetişimi, AVRUPA WEB ENTEGRASYON SİTESİ https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/sweden

Yunanistan’da Göçmen Entegrasyonunun Yönetişimi, AVRUPA WEB ENTEGRASYON SİTESİ (https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/greece)

İtalya’da Göçmen Entegrasyonunun Yönetişimi, AVRUPA WEB SİTESİ ENTEGRASYONU (https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/italy)

Göç Yönetişimine Genel Bakış: Türkiye Cumhuriyeti, IOM, Aralık 2018 (https://migrationdataportal.org/sites/default/files/2019-04/Migration%20Governance%20Profile-The%20Republic%20of%20Turkey.pdf)

Göçmen Verileri portalı(https://migrationdataportal.org/themes/migration-policies-and-governance

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/)

Göçmen entegrasyonunda iyi uygulamalar: stajyer el kitabı, AGİT, 2018

ZAMBİYA, IOM’DA KIRILGAN GÖÇMENLER İÇİN KORUMA YARDIMI

Küresel İlkeler Sözleşmesi Tematik Raporu- Göçmenlerin sorumluluk ve yükümlülükleri, IOM, 2017

Göç, insan hakları ve yönetişim, Parlamentolar Arası 2015