Modül 6

Öğrenme Hedefleri

Kaynak: www.pexels.com

Mevcut Modül, eğitmenlere (gönüllü öğrenciler) aşağıdaki alanlarda nihai katılımcıların (göçmenler) dijital becerilerini daha da geliştirmek için temel kılavuzlar, araçlar, stratejiler, yaklaşımlar, öğrenme teknikleri ve metodolojileri sağlayacaktır:

1.İletişim

2.Bilgi ve İçeriği Kullanma

3.İşlemler/Hareketler

4.Problem Çözme

Modül İçeriği

Hepsini Genişlet
Ünite İçeriği