Modül 5

Öğrenme Hedefleri

Modülün temel amacı gönüllülere başlangıç seviyesi 1’de göçmenleri temel matematik becerileri konusunda eğitmelerine yardımcı olacak becerileri be yeterlilikleri sağlamaktır.

Matematik öğretmenin amaçları öğrencilere matematiğin etrafımızdaki dünyaya nufuz ettiğini tanıtarak, matematiğin yararlılığını, gücünü ve güzelliğini takdir ederek, matematiğin tadını çıkararak ve problemleri çözerken sabır ve sebat geliştirerek, matemataikteki dili, sembolleri ve formülleri anlayabilmelerini ve kullanabilmelerini sağlayarak, matematiksel merakı geliştirerek ve problemleri çözerken tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanabilmelerini sağlayarak, gerçek yaşamdaki problemleri analiz etmek ve çözmek için matematiği rahatça kullanabilmelerini sağlayarak, matematik alanında daha fazla çalışma yapmak için bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, kendi çalışmaları ve başkalarının çalışmaları hakkında  soyut, mantıklı ve eleştirel düşünmeyi geliştirerek, matematikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı hakkında eleştirel bir takdir kazandırarak, matematiğin uluslararası boyutunu ve çok kültürlü ve tarihsel bakış açılarını takdir etmelerini sağlayarak, öğrencileri teşvik etmek ve onları matematik öğretiminde etkinleştirmektir.

Video 1

Video 2