Modül 4

Öğrenme Hedefleri

Bu modül, değerlendirme ve yönetimin temel ilkelerine genel bir bakış sunacaktır. Eğitimciler yeterliliği nasıl değerlendirilir, öğrencilerin ihtiyaçları nasıl analiz edilir ve çeşitli öğretim stilleri.