Modül 3

Öğrenme Hedefleri

Bu modül, yetişkin göçmenleri destekleyecek gönüllülere yerel düzeyde bireysel entegrasyon ve sosyal uyumu destekleme araçları sağlamayı amaçlamaktadır. Gönüllüler göçmenlere pratik rehberlik sağlar, yerel ağlara kapıların açılmasına yardımcı olur ve kültürel, sağlık, refah ve dilsel yorumlamaya yardımcı olur. Yerel halkla erken temasın başarılı entegrasyonun anahtarı olduğu kanıtlanmıştır, çünkü göçmenlerin kendilerini nasıl hissettikleri ve toplumun kolektif yaşamına aktif olarak katkıda bulunmaları için yollar sağlar. Gönüllüler için kendi ağlarını genişletme, yeni arkadaşlar edinme, farklı kültürleri öğrenme ve göçmenlerin yaşamlarında olumlu bir fark yaratma şansı vardır.

Modül İçeriği

Hepsini Genişlet