Modül 2

Öğrenme Hedefleri

Kaynak: www.pexels.com

Mevcut modül, göçmenlere hem Avrupa hem de ulusal düzeyde göçle ilgili mevzuat ve politika çerçevesi hakkında bilgi ve geri bildirim sağlayacak eğitmenlere / gönüllülere bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Modül, bu politikaları katılımcılara tanıtmayı ve daha fazla araştırma için temel girdiyi sağlamayı hedeflemektedir.

Özellikle, mevcut modül aracılığıyla katılımcılar:

  • Avrupa Entegrasyonu Göç Gündemi hakkındaki bilgilerini arttıracak
  • Göç konularıyla ilgili ulusal politikalar ve mevzuat çerçevesine aşina olacak
  • Göçmenlerin hak ve sorumluluklarının yanı sıra türetildikleri mevzuat çerçevesi hakkında farkındalıklarını arttıracak.

Genel öğretim ipuçları

  • Eğitimcilerin bu modülün ayrıntılı içeriğini bilmesi gerekir.
  • Bu içeriği kendi kitlelerine (öğrenenlerine) ve ülke koşullarına göre uyarlamaları önerilir. Bazı durumlarda, bu sadece ilgili yerel örneklerin eklenmesi ve bilginin eğitim boyunca yerel bağlama uygulanması anlamına gelebilir.
  • Eğitim boyunca yerel bağlamda bilgi verilecektir.
  • Eğitim kursunun olabildiğince interaktif ve katılımcı olması tavsiye edilir.
  • Öğrenme sürecinin etkinliğini arttırmak için aktif katılımcıların katılımını teşvik etmek için kişisel deneyimleri, hikayeleri ve inançları paylaşmalarını istemek, ek sorular sormak ve ikilemler sunmak gibi farklı teknikler kullanılmalıdır.
  • Eğitmenlerin muhakeme yeteneklerini kullanmaları ve katılımcıların kültürel normlarını dikkate almaları önemlidir.

Kaynak: www.pexels.com