Modül 1

Öğrenme hedefleri

Kaynak: www.pexels.com

Bu modül, yetişkin göçmenlere göç olgusu ve bunun Avrupa düzeyindeki etkileri hakkında bilgi verecek gönüllüleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu modül, özellikle aşağıdaki göçmenlik konularında katılımcıların bilgilerini artıracaktır:

  • Göçün nedenleri, entegrasyon eğilimleri ve özellikleri ile göçün kişisel ve sosyal etkileri hakkında daha derin bilgi edinilmesi
  • Katılımcıların göç akışları hakkındaki bilgilerinin geliştirilmesi
  • Katılımcıların, göç sorunları ile ilgilenen kilit paydaşlarla tanıştırılması
  • Katılımcıların göçmen entegrasyonu için kurumsal çerçeveler konusundaki anlayışlarının geliştirilmesi
  • Eğitimcilerin bu modülün ayrıntılı içeriğini bilmesi gerekir.
  • Bu içeriği kendi kitlelerine (öğrenenlerine) ve ülke koşullarına göre uyarlamaları önerilir. Bazı durumlarda, bu sadece ilgili yerel örneklerin eklenmesi ve bilginin eğitim boyunca yerel bağlama uygulanması anlamına gelebilir.
  • Eğitim kursunun olabildiğince interaktif ve katılımcı olması tavsiye edilir.
  • Öğrenme sürecinin etkinliğini arttırmak için aktif katılımcıların katılımını teşvik etmek için farklı teknikler kullanılmalıdır. Kişisel deneyimlerini, hikayelerini ve inançlarını paylaşmalarını istemek, ek sorular sormak ve ikilemler sunmak gibi.
  • Eğitmenlerin muhakeme yeteneklerini kullanmaları ve katılımcıların kültürel normlarını dikkate almaları önemlidir.

Kaynak: www.pexels.com