Topp tips 5!

Topp Tips 5!

  Kroppsspråk och fysisk kontakt

  • Icke-verbal kommunikation är mycket viktigt för elever med begränsade språkkunskaper, det är ett av de viktigaste sätten eleven kommunicerar på. Du bör lära dig att känna igen vad en elev kommunicerar genom sitt kroppsspråk och stödja dem att förbli engagerade och bidra till deras lärande.
  • En person med begränsad kunskaps- / talfärdighet kan givetvis läsa ditt kroppsspråk. Plötsliga rörelser eller spända ansiktsuttryck kan orsaka upprördhet eller besvär och kan göra kommunikationen svårare.
  • Se till att ditt kroppsspråk och ansiktsuttryck matchar det du säger.
  • Ställ dig aldrig för nära någon eller ställa dig över dem för att kommunicera – det kan kännas skrämmande. Respektera i stället elevens utrymme och sjunk till eller under ögonhöjden. Detta hjälper eleven att känna att hen har mer kontroll över situationen.