Topp tips 4!

Topp Tips 4!

     Hur du lyssnar

  • Lyssna noga till vad eleven säger och ge uppmuntran.
  • Om du inte har förstått helt, omformulera vad du har förstått och kontrollera om du har rätt. Elevens reaktion och kroppsspråk kan vara en bra indikator på vad de har förstått och hur de känner sig.
  • Om eleven har svårt att hitta rätt ord eller avsluta en mening, be dem att förklara det på ett annat sätt. Lyssna efter ledtrådar. Var också uppmärksam på deras kroppsspråk. Uttrycket i ansiktet och hur de håller sig själva kan ge dig tydliga signaler om hur de mår.
  • Ge eleven god tid att svara – det kan ta dem längre tid att bearbeta informationen och utarbeta sina svar. Avbryt inte eleven eftersom det kan bryta mönstret för kommunikationen.