Topp tips 3!

Topp Tips 3!

  Vad du ska säga

  • Försök att hålla dig till en idé i taget. Att ge någon ett val är viktigt, men alltför många alternativ kan vara förvirrande och frustrerande.
  • Om personen har svårt att förstå, överväg att dela upp det du säger i mindre bitar så att det är mer hanterbart.
  • Ställ frågor en i taget och formulera dem på ett sätt som möjliggör ett “ja” eller “nej” svar (t.ex. snarare än att fråga någon vad de vill göra, fråga om de vill gå en promenad) eller på ett sätt som ger personen ett val (t.ex. “vill du ha te eller kaffe?”).
  • Omskriv snarare än upprepa, om personen inte förstår vad du säger. Använd icke-verbal kommunikation för att hjälpa (t.ex. peka på en bild av något du pratar om).
  • Om personen lätt tröttnar kan det vara bättre att välja korta, regelbundna samtal.