Topp tips 2!

Topp Tips 2!

  Hur du talar

  • Tala tydligt och lugnt.
  • Tala i något långsammare takt, och låt tiden mellan meningarna ge eleven tid att bearbeta informationen och svara. Detta kan verka som en obekväm paus för dig, men det är viktigt för att hjälpa eleven att kommunicera.
  • Undvik att tala skarpt eller höja din röst.
  • Använd korta, enkla meningar.
  • Försök att kommunicera med eleven på ett konversationsmässigt sätt, inte fråga efter fråga (det kan kännas som ett förhör).
  • Försök att skratta tillsammans kring missförstånd och misstag – det kan hjälpa. Humor kan hjälpa er att komma närmare varandra och kan lätta på trycket. Var dock lyhörd för eleverna och skratta inte åt dem.
  • Inkludera eleven i samtal med andra. Det kan vara lättare om du anpassar det du säger. Att bli inkluderad kan hjälpa en elev med låg läskunnighet / förtroende att hålla en känsla av identitet och känna att de är uppskattade. Det kan också hjälpa till att minska känslan av utestängning och isolering.