Topp tips 1!

Topp Tips 1!

  Innan du pratar

  • Se till att du är på ett bra ställe att prata – tyst, med bra belysning och utan för många störningsmoment (t.ex. ingen radio eller TV i bakgrunden).
  • Få elevernas fulla uppmärksamhet innan du börjar.
  • Placera dig själv där eleven kan se dig så tydligt som möjligt (t.ex. med ansiktet väl upplyst) och försök att vara på samma nivå som personen i stället för att stå över dem.
  • Sitt nära eleven (men inte så nära att du är i deras personliga utrymme) och skapa ögonkontakt.
  • Se till att ditt kroppsspråk är öppet och avslappnat.
  • Har tillräckligt med tid att spendera med eleven. Om du känner dig stressad, ta dig lite tid att lugna dig.
  • Tänk på vad du ska prata om. Det kan vara bra att ha en idé för ett visst ämne redo. Du kan också använda elevens miljö för att stimulera ämnen.
  • Se till att elevens andra behov uppfylls innan du börjar (t.ex. att de inte är hungriga).