Activity 4

Lesson Progress
0% Complete

Activity 4

I.   a. Fransa

II. b. Suriye


III.  c. Türkiye Cumhuriyeti

1)Yukarıda görseli verilen bayraklarla ait oldukları ülkelerin isimleri eşleştirilirse doğru eşleştirme nasıl olur?
I-b, II-c, III-a B) I-c, II-a, III-b C) I-a, II-b, III-c D)I-c, II-b, III-a (Cevap: B)

2) Bugün günlerden Pazartesi olsun. Gün pazartesi iken çarşamba gününü nasıl isimlendiririz?
A) dün B) bugün C) yarın D) yarından sonra (Cevap: D)