Aktivite 3

Aktivite 3

Aşağıdakilerden hangisi yön bildiren ifadelerden biri değildir?
A) Kuzey B) sağ C) metre D) arka (Cevap: C)


2) Annenizin kız kardeşi ve kız kardeşi ile evli olan kişilerin akrabalık isimleri sırasıyla nelerdir?
A)hala-dayı B)enişte-yenge C)bacanak-teyze D)teyze-enişte (Cevap: D)