Enhet 3 – Ämne 4: Personalledning

Personalledning

Färdigheter som krävs av en utbildare

  • Tålamod
  • Bra kommunikation
  • Flexibilitet
  • Förtroende
  • Förmåga att lyssna
  • Bra omdöme
  • Empati
  • Ett öppet sinne

Source: https://ounews.co