Enhet 6 – Ämne 4 : Att skydda elever / volontärer

Att skydda elever / volontärer

Försök att engagera dig helt under den tid du jobbar för organisationen.

Var flexibel och målmedveten. Kortsiktigt volontärarbete kan vara positivt om du gärna utföra viktiga men monotona uppgifter i lager / verkstäder. Du hittar många som du vill hjälpa dig.

Underskatta inte vikten av goda förberedelser innan du åker. Be organisationen om ett dokument som beskriver deras sätt att arbeta med frivilliga. Det bör täcka vad du kan förvänta dig av organisationen när det gäller att hjälpa dig att förbereda dig, en introduktion och vad du ska göra om saker och ting går fel.

Se till att du tecknar rätt typ av försäkring innan du åker. Organisationen eller gruppen du arbetar med kan rekommendera en viss typ.

Frivilligarbete i migrantläger kräver emotionell motståndskraft och uthållighet och förmågan att anpassa sig till hårda miljöer bland människor som har eller har drabbats av trauma. Tänk på din lämplighet för den här miljön.

Prata med någon som redan har varit i ett läger om volontärens verklighet. Vad gjorde de för att hantera sin personliga säkerhet? Vad tog de med sig? Vilka erfarenheter har de?

Undvik att underskatta din säkerhet, även om tidigare resor har varit framgångsrika och säkra. Alla besökare i alla länder bör följa lagarna i det land de befinner sig.

Var aktsam på det du säger och alla råd du ger. Det blir lätt för frivilliga att påverka känsliga migranters beteende och handlingar och detta kan göras omedvetet.

Använd sociala medier på ett ansvarsfullt sätt. Respektera andra; avstå från att ta foton eller selfies. Barn är särskilt utsatta; precis som om du inte skulle ta bilder av andra människors barn,  tar du intebilder av ensamkommande barn någon annanstans heller. Lägg aldrig upp bilder online om de visas av kriminella nätverk.