Ämne 1: Grundläggande riktlinjer

Grundläggande riktlinjer

När vi talar om transaktioner (att göra online-transaktioner) hänvisar vi till de färdigheter och kunskaper som krävs för att registrera och ansöka om tjänster, köpa och sälja varor och tjänster och administrera och hantera transaktioner online.

Dessa färdigheter är avgörande för att eleven ska kunna använda och hantera onlinetjänster, transaktioner och konton effektivt, tryggt och säkert.

För volontärer är det viktigt att utforma sina lektioner så att de täcker de viktigaste aspekterna av transaktioner, som kommer att analyseras vidare i denna enhet.

Källa: www.gettyimages.com