Ämne 4: I praktiken: Aktiviteter, undervisningsmaterial och tips & idéer

I praktiken: Aktiviteter, undervisningsmaterial och tips & idéer

  • Ta 20 av samma objekt och välj det antal som ska efterfrågas och fråga hur många som finns där genom att öka antalet i  exemplen.
  • Med siffror upp till 20 skrivs många olika additions- och subtraktionsoperationer och de löses alla av personen.
  • Tid ställs genom att göra justeringar på en analog och en digital klocka. Man gör ett kalkylblad som visar olika klockor och personen skall skriva svaren.
  • Ett bord väljs som underlägg och en bok placeras på bordets yta. Man frågar efter bokens riktning beroende på dess placering.