Enhet 5 – Ämne 4 : Kulturella skillnader och kulturhantering

Kulturella skillnader och kulturhantering

Bästa tipset

Ett sätt att undvika interkulturella missförstånd är att göra kommunikationen så tydlig som möjligt, förklara och tillhandahålla detaljer om frågor som kan verka uppenbara i en monokulturell miljö och upprepade gånger kontrollera att de människor vi kommunicerar med har förstått vad vi menar. Erfarenheten tyder på att om vi gör detta kommer vi inte bara att förbättra kommunikationens kvalitet och effektivitet utan främja utvecklingen av positiva relationer, lära oss nya saker om oss själva och om människor med annan kulturell bakgrund. Om lärare använder denna strategi för interkulturell kommunikation när de handleder, kommer de att minska risken för missförstånd med och bland migrerande elever i sin grupp och öka sannolikheten för att de kommer att betrakta kulturell mångfald som en tillgång.

Källa:mnm.all @unsplash