Enhet 6 – Ämne 3 : Säkerhet och säkerhet på fält / arbetsplats

Säkerhet och säkerhet på fält / arbetsplats

Check-lista över relevant företagspolicy:

 • Skydda barn och utsatta vuxna
 • Hälsa och säkerhet
 • Frivillighet
 • Uppgiftslämning
 • Lika möjligheter
 • Dataskydd
 • Klagomål
 • Finanshantering
 • Jämställdhet och mångfald
 • Personalutveckling
 • Personalinduktion

Foto: Adam Birkett @unsplash