Ämne 3: Migrationens personliga och sociala följder

The European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals (EU-kommissionen, 2011)

belyser de mest angelägna utmaningarna när det gäller migrantintegration i EU. Särskilt:

 • Klyftor i utbildningen;
 • Låga sysselsättningsnivåer för migranter, särskilt för migrerande kvinnor.
 • ”Brain waste” och höga nivåer av “överkvalificering”;
 • Höga risker för social utslagning och fattigdom.

Det existerande beviset (t.ex. OECD / Europeiska unionen, 2015) understryker att tredjelandsmedborgare fortsätter att möta större hinder i utbildningssystemet än infödda. I ett annat perspektiv orsakar låga utbildningsnivåer inte bara social utslagning och fattigdom bland flyktingarna, utan de skapar också betydande potentiella kostnader för medlemsstaternas ekonomier.

Titta på videon

Migranter kan möta många utmaningar när de anländer till mottagarlandet, såsom:

 • Svårigheter som inträffade under resan (det kan vara farligt, dyrt, långvarigt, lång transitotid, inklusive att korsa andra länder och inte direkt nå destinationslandet)
 • Kan ställas inför hårda levnadsförhållanden
 • Begränsade jobbmöjligheter och begränsad tillgång till arbetsmarknaden,
 • Svårigheter att anpassa sig till en okänd byråkrati,
 • Att hantera diskriminering och social utslagning
 • Språk- och kulturhinder
 • Psykosociala aspekter som är ett resultat av dessa förändringar och erfarenheter

Källa: www.pexels.com