Ämne 3: Övervaka och utvärdera (M&E) inlärningsresultaten för en kurs för vuxna migranter: metod, verktyg och mallar

Övervaka och utvärdera (M&E) inlärningsresultaten för en kurs för vuxna migranter: metod, verktyg och mallar

Syfta till att: främja mer kreativa lektioner införliva företag och företag dela god praxis skapa njutningsfulla lektioner förbättra inlärningen i varje lektion bygga på tidigare lärande bygga på elevernas förtroende.
Resultera i att: eleverna lär sig att lära sig själva eleverna vet vad de behöver veta, vart de ska och hur de kommer dit. eleverna kan upptäcka när de behöver hjälp och de vet hur de får hjälp inlärningsmöjligheterna personifieras prestationen höjs.