Ämne 3: Nyckelpedagogik, tekniker och metoder för effektiv interaktion med flyktingar och migranter

Nyckelpedagogik, tekniker och metoder för effektiv interaktion med flyktingar och migranter

Erfarenhetsinlärning. Huvudreferensen för erfarenhetsinlärning är David A Kolb och Roger Fry (1975):

Erfarenhetsinlärning är inte en serie tekniker utan ett program för att djupgående skapa vårt personliga liv och vårt sociala system”.

Erfarenhetsinlärning sätter eleven i centrum och slår fast att kunskapen skapas genom interaktion och transformation baserat på elevens erfarenhet. Aktiviteter som utvecklats baserat på det erfarenhetsinlärande konceptet, kräver aktivt deltagande från eleverna. Eleverna är inte passiva kunskapsmottagare. För att stimulera engagemang bör aktiviteterna utformas på ett sådant sätt att de uppfattas av eleverna som intressanta, till och med roliga, men de siktar samtidigt till att uppnå utbildningsmålen.