Enhet 5 – Ämne 3 : Gemenskapsbaserad inlärningsförmåga

Gemenskapsbaserad inlärningsförmåga

Vad är det?

Gemenskapsbaserat lärande är en undervisningsstrategi som överbryggar akademisk teori och verklig praktik. Det främjar elever, akademiskt lärande och samhällsutveckling och kan samtidigt sammanföra och hantera verkliga problem, samhällets behov och intresse.

Huvudsaklig strategi för samhällsbaserad inlärningskunskap

Bidragsgivarna beskrev många samhällsbaserade initiativ där innovativa deltagande sätt för inkludering och engagemang aktivt främjas, såsom museer, bibliotek, tidsbanker, matbanker och så vidare.

De flesta av dessa initiativ representerar samhällsbaserade utbildningsprojekt med en transformativ kraft, baserade på värdering av solidaritet, humanitarism, ömsesidig hjälp och samhällets välbefinnande. Samtidigt representerar dessa samhällsbaserade initiativ det bästa sättet att sträva mot viktiga element som alltid betonas av lärare, nämligen hållbar fred samt att lära sig att hantera kulturell, etnisk och religiös mångfald. Att värdera migration som “ett positivt val kontra en nödvändighet” och som ett medel “för att berika kultur och civilisation.”