Ämne 3: Bäst praxis och Göra & inte göra

Källa: www.gettyimages.com

  • Lär eleverna att tänka kritiskt om informationen, utvärdera källor, identifiera problem och använda effektiva tekniker för att lösa dem.
  • Förbered dem för framtiden – Problemlösning kommer att vara nyckeln i all framtida sysselsättning. Eleverna vet redan hur man använder teknik för personlig underhållning på fritiden; en handledare måste lära dem att använda det professionellt för framgångsrik problemlösning.
  • Skapa, inte bara konsumera – Eleverna kan bättre förstå vad de läser eller ser genom att delta i själva skapandeprocessen: med videor, bilder och ljud. Att ge eleverna ett val av vilka digitala verktyg de vill använda hjälper till att differentiera och utveckla inlärningsprocessen.

Gör inte:

  • Improvisera i klassen. För att undervisa i problemlösningsfärdigheter krävs ett planerat, strukturerat läromedel med specifika steg och tekniker. Eleverna kan gå vilse när du inte tydligt har skrivit och förklarat steg-för-steg-anvisningar.
  • Basera lektionen endast på föreläsningar och teori, utan försök att vara kreativ och mestadels interaktiv. Praktiska aktiviteter och praktisk träning är det bästa sättet att lära ut problemlösningsförmågor.
  • Erbjud dem en envägslösning till problemlösande fallstudier / övningar / aktiviteter. Försök i stället att lära dem det alternativa, kreativa tänkandet och flera perspektiv i problemlösning

Källa: www.gettyimages.com