Ämne 3: Bäst praxis och Göra & inte göra

Bäst praxis och Göra & inte göra

Göra

  • använd enkel digital kommunikationsterminologi snarare än för teknisk
  • analysera och jämför digitala med andra välkända kommunikationskoncept för att se hur de hänger ihop
  • ge utrymme för studenter att dela sin egen erfarenhet av kommunikationssäkerhet, e-post, videoverktyg och sociala medier för att öka studenternas engagemang.

Gör inte

  • missa att utveckla självmedvetenhet om elevernas egna lärande genom att lyfta fram de kommunikationsförmågor de redan har lärt sig.
  • betraktar bedömning helt enkelt som ett sätt att betygsätta men som ett sätt att beskriva elevens framsteg mot lärandemålen.

Källa: https://unsplash.com/