Ämne 3: Bäst praxis och Göra & inte göra

Bäst praxis och Göra & inte göra

*Den viktigaste punkten här är att ha tålamod och vara vänlig mot människor. Tillräckligt med tid och uppmärksamhet bör ägnas åt alla under lektionen.

Personen ska läsa siffrorna från 0 till 9 i en blandad ordning och man bör ställa frågor, därför bör repetitioner göras.

  Klicka här för att lära dig mer!

Nummer 1 till 20 bör räknas samman för att förstärka kunskapen.

Enkel addition och subtraktion i skrift bör göras med siffrorna upp till 20. På så sätt kan  kunskap om symboler och räkneoperationer etableras.

Klicka för att se mer: English, Turkish, Italian, Greek, Svenska, Spanish

Exempel skall ges på timme- och minuthand och alla hela timmar skall efterfrågas. De timmar som nämns skall noteras för kontrollens skull.

Klicka här för att lära mera!

Blandade exempel ges i den analoga och digitala klockan och frågor bör ställas till personen. De timtal som nämns skall antecknas för att kontrollera. Detta avslutar övningarna.

Anvisningarna syftar till att lära pekade med pilar. Dessa anvisningar skall antecknas.