Ämne 2: Integrationstrender för migranter

Enligt IOM: Integration är “processen genom vilken invandrare accepteras i samhället, både som individer och som grupper. De särskilda kraven för godkännande av ett mottagande samhälle varierar mycket från land till land; och ansvaret för integrationen ligger inte hos en viss grupp, utan snarare på många aktörer: invandrarna själva, värdregeringen, institutionerna och samhället ”.

Källa: www.pexels.com

  • Några exempel på vad ett civilsamhälle kan göra för att främja integration av migranter är följande:
  • Att främja välkomstprogram för nya migranter: Till exempel program som ger information om mottagarland, dess kultur etc., antingen program som är relevanta för mentorinitiativ eller språkkurser på flera nivåer och så vidare.
  • Att öka det mottagande landets samhällsberedskap att integrera migranter eller behandla migrationsströmmar, främst genom att främja interkulturell förståelse och acceptans av mångfald.
  • Att främja tillgång till sysselsättning: Utveckla migranternas färdigheter och kompetenser genom att erbjuda utbildningsprogram anpassade efter migranters behov och utbildningsnivåer, främja arbetskraftsintegration för utsatta grupper, för ungdomar och kvinnor, samt genom att öka egenföretagande och entreprenörskap. Att utbilda anställda för att bättre kunna hantera och integrera migranter i arbetslivet etc.

Några exempel på vad ett civilsamhälle kan göra för att främja migrantintegration är följande:

  • Utbildning: Få med grundläggande principer i läroplanen för att välkomna mångfald, hantera social utslagning, främja antidiskriminering, både riktade till lärare och skolpersonal i allmänhet samt även direkt till elever. Att dessutom införa specifik utbildning för skolpersonal angående didaktiska metoder och pedagogik riktade till migranter.
  • Underlätta tillgång till offentliga tjänster: Främja migranters tillgång till offentliga institutioner och till välkomnande utrymmen, tillhandahålla översättningstjänster och informationsmaterial, såväl som en “one-stop-shop” för migranter.
  • Främja medborgerligt och politiskt engagemang: Ge information om tillgång till medborgarskap, antingen främja utbildningskurser för att utveckla migranters medborgarskap (rörande språk, kultur etc.) eller möjliggöra migranters deltagande i att påverka nationell politik, särskilt då det gäller behandlingen av migrationsfrågor.
Picture13

Källa: www.pexels.com