Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

  • Överväg att ge dina elever exempel i förväg för att visa hur de olika stadierna i en uppgift ska se ut.
  • Föreslå deltagande och motiverande tillvägagångssätt som spel och rollspel om digital säkerhet
  • Utmana elever med lösenord, integritet och säkerhetskopieringsaktiviteter utöver deras förmågor och stöd dem för att framgångsrikt genomföra dem.
  • Uppmuntra eleverna att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter om online-säkerhet, digital fotavtryck, onlinehot och bedrägerier för att öka studenternas engagemang.
  • Använd inlärningsstrategier som väcker nyfikenhet, ifrågasättande, analys, syntes och perspektivuppbyggnad bland eleverna skapar intresse.