Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

  • Främja problemlösande motivation genom att satsa på diskussion kring elevernas vardagsliv etc.
  • Skapa videor och självstudier för eleverna för att bibehålla intresset och ge dem en praktisk upplevelse av digitala problemlösningsaktiviteter.
  • Samla webbinnehåll för klassrumsinlärning
  • Använd och ge eleverna problemlösningshanteringsverktyg för att utveckla sina strategier och tekniker för problemlösning.

Källa: www.gettyimages.com