Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

  • Skapa och använda digitala audiovisuella hjälpmedel för att undervisa ämnet, dela resurser med och mellan elever och använda bloggar, wikies och online-plattformar för eleverna.
  • Utnyttja digitala bilder för klassrummet och använda videoinnehåll och infografik med fallstudier och exempel för att effektivare engagera och stimulera studenter.
  • Skapa och leverera presentationer och träningspass med verkliga exempel på transaktioner.
  • Skapa en e-portfolio med övningar, exempel, aktiviteter och feedback för den egna utvecklingen.

Källa: www.gettyimages.com