Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

  • Använd audiovisuellt material i din lektion och föredra de som använder ett enkelt och lättförståeligt språk. Videohandledningar kan dela upp instruktioner för uppgifter i steg som är enkla att följa.
  • Stöd olika inlärningsstilar och typer av intelligens. Till exempel kan du använda diagram för att visa samband med digitala begrepp – logisk / matematisk intelligens – eller använda diagram och modeller för att omvandla begrepp till rumsliga relationer – rumslig intelligens.
  • Utforma din lektion med fokus på några färdigheter åt gången för att underlätta lärandet.
  • När det gäller utvärdering, välj nyckelkompetenser som ska bedömas och ställ in kriterier för bra prestanda.