Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

  • Överväg att utveckla ditt eget läromedel eller använda / anpassa befintligt material enligt deras Creative Commons-licens och / eller användarvillkor. (Se ämne 4)
  • Implementera en studentcentrerad praktisk metod:

o    Presentera korta teoretiska introduktioner och fokusera på praktiska aktiviteter / uppgifter

o    Anpassa innehållet i din lektion till dina förkunskaper och färdigheter hos dina elever.

  • Använd praktiska aktiviteter baserade på uppgifter för digital kommunikation, som ska utföras av studenter, presenterade i kontextualiserade situationer i verkligheten.
  • Välj angelägna aktiviteter: Att svara på de behov, intressen och oro som eleverna redan har uttryckt.
  • Erbjud innehåll som syftar till att stärka och utveckla studentens digitala förtroende, personliga bedömning och ansvar i inlärningsprocessen.