Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

  • . Siffrorna upp till 9 bör skrivas ut och siffrorna ska räknas upp till 9 . De ska skrivas respektive läsas.
  • Siffrorna från 1 till 20 ska skrivas ut och räknas av individen. Personer som kan göra det bör också räkna bakåt från 20.
  • Antalet objekt som är länkade med siffrorna ska visas (t.ex. pennor, tabeller).
  • Det är nödvändigt att visa hur man läser tiden på den digitala klockan och ge exempel på detta. När exemplen har givits bör enkla övningar göras och alla hela timtal bör läsas i ordning.

      ”Timme och minut-handen” bör introduceras för analog klocka. Positionen för timme- och minuthanden ska förklaras.

      Medan man ger anvisningar, bör personen hållas aktiv och exempel bör ges med hjälp av konkreta föremål.

  • Addition och subtraktion bör göras med hjälp av de länkade objekten och dessa bör antecknas. Samtidigt som man uppmuntrar till att skriva sådana symboler +,-, =