Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Arbetande eleverStrategiöversikt

 1. Videor – Visa videor till elever i vissa ämnen, berättelser eller pjäser för att introducera och avsluta lektionen
 2. Högre nivå av tänkande färdigheter instruktionsstrategier – SIOP
 3. Kulturell responsiv instruktion – Använd elevernas olika bakgrunder för attskapa lektioner
 1. Praktiska aktiviteter – Bloom Ball Activity
 2. Musik / dans / låtar – engagemang
 3. Spel – kulturell bingo
 1. Läs– / skrivverksamhet – Journalister
 2. Rollspel – Nyhetsreporter / intervjuare, karaktärer
 3. Field Trips – konkret tillämpning
 4. Pararbete – icke engelsktalande / läsare / författare i par med student som kan prata det modersmålet
 1.  Grupparbete – Grupp 3-4 med specifika roller
 2.  Stöd för modersmål – Lärare
 3. Samarbete – Bland lärare: ESL och vanliga lärare
 4. Föräldraengagemang – Tutorer som tolkar