Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

  • Lärare / volontärer bör utforma lektioner för att inkludera elever som aktiva deltagare i lektioner på alla möjliga sätt snarare än som passiva kunskapsupptagare. En av de bästa metoderna för att undervisa migrerande vuxna är att lägga tonvikt på deltagande metoder, särskilt när det gäller att planera och inrätta aktiviteter som riktar uppmärksamheten direkt på eleven i klassrummet och bort från läraren. Läraren fungerar mer som en handledare, upprätthåller aktiviteter under hela lektionen utan att spela en central roll, samtidigt som han aktivt observerar och hanterar deltagarnas deltagande genom par- och grupparbete på rätt nivå och i lämplig takt. Elevcentrerade tillvägagångssätt är avsedda att bygga upp elevernas förtroende och skapa utrymme för dem att bilda ett dynamiskt, stödjande samarbete i klassrummet, samt att ge dem möjlighet att spela en mer aktiv roll i det bredare samhället.
  •