Ämne 3: Bäst praxis och Göra & inte göra

Bäst praxis och Göra & inte göra

  • Uttryck för värdeexemplen på tvåsiffriga siffror kan lösas för att utveckla entaliga och tiotalssiffror.
  • För att göra räkning upp till 100 enkelt och förståeligt, kan rytmiska räkningar göras i tvåor, treor och femmor, etc.

Lär dig mer på: English, Turkish, Spanish och Svenska

  • Den viktigaste punkten i multiplikation är inte att öka svårigheten för personen i en tabell full av siffror. Det är bättre att börja med blandade ekvationer.
  • Det är viktigt att komma ihåg att multiplikation och division är sammanhängande operationer, och blandade exempel bör ges för att förstärka dessa räkneoperationer.
  • ”Vilken är den tredje dagen i veckan?”, ”Hur många timmar finns det på en dag? ” Repetitionsövningar kan göras med sådana frågor.
  • Eleverna kan köpa och sälja sinsemellan med hjälp av pengar.
  • Halva timmar och kvarttimmar klockor kan justeras på digitala och analoga klockor och detta kan förstärkas genom att fråga vad klockan är
  • Vi kan träna genom att aktivera personen i önskad riktning. Till exempel; läraren kan gå till höger om personen och frågar var hen är.‘