Ämne 2: Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

Strategier, tillvägagångssätt and tekniker

  • Det är viktigt att du lär känna dina elever och deras styrkor och svagheter i början av lektionerna, därför är det viktigt att du gör följande:
  • Presentera och introducera elever till din klass
  • Utvärdera elevernas kompetensnivåer och de områden som kan förbättras
  • Lär eleverna de första stegen i svenska
  • Hjälp gruppen att lära känna varandra och bli bekväma med varandra

Källa: www.gettyimages.com

Inför de första lektionerna

Du kan ha ditt material redo,  valt ett bra tillvägagångssätt för att göra en behovsbedömning och känna dig säker på att du kan få eleverna att trivas i din klass och med dig. Ändå kanske du fortfarande inte är säker på vad du ska ta upp under de första lektionerna. I vissa länder börjar lärare med att undervisa alfabetet, medan  andra börjar undervisningen med hela ord. Ett sätt att hjälpa eleverna att inse hur svårt det kan vara att läsa och skriva på ett annat språk är genom att be en student skriva en kort fras på sitt modersmål på tavlan (det borde vara på ett språk som du inte förstår). Sedan tittar klassen när du kopierar den frasen. Denna korta men upplysande aktivitet kan hjälpa till att bryta isen i din klass.

Källa: www.gettyimages.com