Ämne 2: Principer för urval och utveckling av kvalitativt material för undervisning

Principer för urval och utveckling av kvalitativt material för undervisning

Kvaliteten materialet

Det finns ett system med regelbunden lektionsobservation, där till exempel koordinatorer eller akademisk personal observerar lärare i sin tur, särskilt mindre erfarna lärare, men även granskar  läromedel, och diskuterar lektionen med dem efteråt.

Systemet innehåller en blandning av dessa olika typer av lektionsobservationer, det finns tydliga kriterier för lektionsobservationer och den feedback som ges, som lärare måste informeras om.

Det finns också möjligheter och förfaranden för så kallad peerobservation, d.v.s. lärare som observerar varandra, mindre erfarna lärare som observerar mer erfarna lärare, för att öka medvetenheten och utvecklas.

Svaghetsområden i läromedel och -material identifieras och diskussionen efter observationen kan leda till fortbildning i tjänst, uppföljande mentorskap etc.