Ämne 2: Övervaka och utvärdera (M&E) inlärningsresultaten för en kurs för vuxna migranter: metod, verktyg och mallar

Det finns tydliga system för att erbjuda kursdeltagare råd för deras språkinlärning.

Kursdeltagarnas framsteg övervakas och utvärderas regelbundet under kursen.

Kursdeltagarna övervakar också sina egna framsteg.

Kursdeltagare använder en språkportfölj, till exempel den som utarbetats av Europarådet specifikt för vuxna migranter, för att regelbundet övervaka sina egna framsteg genom självbedömning. De ges vägledning och uppmuntran i användningen av portföljen.

Det finns regelbundna framstegstester eller utvärderbara uppgifter för kursdeltagarna.

Några av framstegstesterna eller uppgifterna inkluderar en muntlig del.

Kursdeltagarna ges tillräcklig feedback om deras framsteg under kursen.

Lärarna diskuterar syftet och innehållet i kursen med eleverna och metoder som används kort efter kursens början och sedan även regelbundet under hela kursen.