Ämne 2: Migrantpopulation (totalt/ distribution/ födelseland/ kön/ ålder/ etc.)

Tyskland rapporterade det största antalet invandrare (917.100) 2017, följt av Storbritannien (644.200), Spanien (532.100), Frankrike (370.000) och Italien (343.400). Tyskland rapporterade också det högsta antalet utvandrare 2017 (560.700), följt av Spanien (368.900), Storbritannien (359.700), Frankrike (312.600), Rumänien (242.200) och Polen (218.500). Totalt 22 av EU: s medlemsstater rapporterade mer invandring än utvandring 2017, men i Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien var antalet emigranter större än antalet invandrare *.

Källa: www.pexels.com

*Eurostat,  Migration and migrant population statistics, 2019 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf)

  • När det gäller könsfördelningen av invandrare till EU: s medlemsstater 2017 var det något fler män än kvinnor (54% jämfört med 46%).
  • Invandrarna till EU: s medlemsstater 2017 var i genomsnitt mycket yngre än den totala befolkningen som redan är bosatt i landet. Den 1 januari 2018 var medianåldern för den totala befolkningen i EU 43,1 år, medan den var 28,3 år för invandrare till EU under 2017.
  • När det gäller födelselandet var det 38,2 miljoner människor födda utanför EU som bodde i en EU-medlemsstat den 1 januari 2018, medan det fanns 21,8 miljoner personer som föddes i en annan EU-medlemsstat än den där de var bosatta.

*Eurostat,  Migration and migrant population statistics, 2019 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf)