Enhet 6 – Ämne 2: Medling och fredsbevarande

Medling och fredsbevarande

Sammansatta kompetenser gör det möjligt för en medlare att vara aktivt lyssnande, empatisk (förmågan att visa parter att du förstår deras intressen och bekymmer – genom sympatiska utforskningar av frågor, kroppsspråk, upprepning) och göra en omformning av problemet.

Källa: Sushil Nash @Unsplash