Ämne 2: Viktiga intressenter som hanterar migrationsfrågor på nationell nivå

“Ledande” ministerier för att samordna integrationspolitiken i deltagande stater är:

  • Arbetsministeriet (med en särskild ställning för integrationsminister) – Sverige
  • Inrikesministeriet (med små variationer i ministeriernas benämningar) – Cypern, Grekland, Italien, Turkiet
  • Generalsekreterare för invandring och utvandring vid ministeriet för arbetskraft, migration och social trygghet – Spanien

Källa: www.pexels.com