Enhet 4 – Ämne 3 : Att hantera nödsituationer: Stress, trauma och ångesthantering

Att hantera nödsituationer: Stress, trauma och ångesthantering

Alla utbildningsleverantörer bör vara redo att erbjuda psykologiskt stöd för att övervinna trauma som migranter upplever i olika sammanhang och grad.

Varje psykologiskt synsätt och stöd måste ta hänsyn till viktiga kulturella rytmer och takt. Det finns en känsla av brådska för lärare att få utbildning i hur man känner igen och dignosticerar människor med något av följande trauma som påträffats hos migranter och flyktingar.

Det här kunde vara:

(a) sexuellt trauma inklusive våldtäkt, sexuell exploatering och könsstympning i deras hemland eller på väg till sitt nya land för adoption,

(b) fysiska trauman från att ha kidnappats, tagits som gisslan och / eller torterats;

(c) känslomässigt trauma från att uppleva eller bevittna alla ovannämnda händelser.

Dessutom strävar alla efter att anpassa sig till olika kulturella miljöer och en helt ny miljö medför nya nivåer av stress och ångest. Tillhandahållare av formell, icke-formell och informell utbildning bör utbildas på lämpligt sätt och utrustas för att stödja migranter så att de kan beredas ett meningsfullt engagemang.