Topic 2: Aktionsplan för integration av tredjelandsmedborgare

Europeiska kommissionen har antagit en handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare den 7 juni 2016, som heter Action Plan on the integration of third-country nationals Handlingsplanen ger en omfattande ram för att stödja medlemsstaternas ansträngningar för att utveckla och stärka deras integrationspolitik och beskriver de konkreta åtgärder kommissionen kommer att implementera i detta avseende. Den riktar sig till alla tredjelandsmedborgare i EU, men innehåller åtgärder för att möta de specifika utmaningar som flyktingar står inför.

Handlingsplanens viktigaste politiska prioriteringar:

  • Tillhandahållande av stöd för tredjelandsmedborgares integration (före avresa och före ankomst)
  • Tillhandahållande av utbildning för att främja integration
  • Främjande av anställningen och tidig integration i yrkesutbildningen
  • Främjande av tillgång till grundläggande tjänster såsom tillräckliga och prisvärda bostäder och hälsovårdstjänster
  • Främjande av tredjelandsmedborgares fulla deltagande i alla aspekter av samhällslivet