Enhet 4 – Ämne 1: Rådgivning, funktionshindrade elever, identifiering av missbruk

Rådgivning, funktionshindrade elever, identifiering av missbruk

Migranter och flyktingar är bland de mest utsatta människorna i samhället. Om de ska ha en chans att återuppbygga sina krossade liv är deras mentala välbefinnande viktigast.

I praktiken: Strategier, metoder och tekniker

Detta ett mycket speciellt område därför bör frivilliga söka professionell hjälp och hänvisa migranter / flyktingar till rådgivningstjänster vid behov. Rådgivningstjänster hjälper migranter / flyktingar som behöver prata om sina erfarenheter, läka efter traumatiska händelser och se på framtiden med positivitet.

Rådgivare hjälper migranter / flyktingar att minska sin nöd och erbjuder specialstöd som är anpassade till individuella behov.

Foto: Natasha Spencer @unspalsh.com