Enhet 1 – Ämne 1: Huvudgruppen av yrkesverksamma, dvs lärare, mentorer, psykologer, medlare och socialarbetare

Lärare måste vara medvetna om att det verkligen finns så mycket jobb och att de behöver kunna söka professionell hjälp om och när det är nödvändigt. I de flesta EU-länder finns det professionellt stöd inom följande områden:

  • Rättsliga aspekter
  • Hälsa
  • Mentalt välbefinnande
  • Socialarbete
  • Lärande
  • Boende
  • Sysselsättning
  • Sociala förmåner

https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way

Källa: Migrantorganise.org