Enhet 7 – Ämne 1 : Respekt och motståndskraft: att utveckla samhällets gemenskap

Respekt och motståndskraft: att utveckla samhällets gemenskap

För lärare:

Bidra till en strategi för att utveckla gemenskapens sammanhållning

Förbereda eleverna för att bo i en mer mångfaldig gemenskap

Utveckla elevernas globala perspektiv

Utforska kontroversiella frågor med hjälp av lämplig kunskapsnivå och försök förstå på ett balanserat sätt

Bygg upp färdigheter som kommer att förbereda eleverna i att tänka kritiskt, i sidled, koppla samman begrepp och fatta välgrundade beslut

“Utbildning är det mest kraftfulla vapen som du kan använda för att förändra världen ”

Nelson Mandela